Klik hier voor online aanmelden!

BOEIENDE SPREKERS - INFORMATIEVE LEZINGEN - GRATIS ENTREE - INTERESSANT VOOR U EN UW RELATIES?

De Nationale Stralingsdag 2016 zal op woensdag 14 en zaterdag 17 december door Lescrauwaet Lifestyle & Environment BV en Group4Wellness Binnenmilieu bij
VIBA expo worden georganiseerd als onderdeel van De Nationale Binnenmilieudagen 2016 waarover meer informatie op www.denationalebinnenmilieudagen.nlDr. Leendert Vriens

(Wetenschapper)


Em. prof. dr. ir. Michiel Haas

(Wetenschapper)


DE NATIONALE STRALINGSDAG 2016

Een themamiddag voor bedrijfsleven en professionals rondom het complexe thema elektromagnetische (niet ioniserende) straling waar boeiende sprekers hun ervaringen met u willen delen. De locatie is de aansprekende VIBA Expo in Den Bosch, waar u circa 1200 m2 permanente tentoonstelling kunt vinden over gezonder bouwen, wonen en werken. Het voornaamste doel van de dag is het delen van ervaringen voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk en leefomgevingen. Er wordt door de organisatie van De Nationale Stralingsdag niet gewerkt met stellingen, moties en/of slotconclusies. Alle sprekers zal gevraagd worden om een korte aankondiging en een korte samenvatting van de lezing te maken om later op deze website te kunnen plaatsten.

Tijdens de middag zijn er op vaste tijdstippen kleine hapjes, koffie, thee en jus d'orange tegen betaling verkrijgbaar.
Er is de gehele middag gratis geoptimaliseerd drinkwater verkrijgbaar.

De definitieve indeling voor de middag zal binnenkort op de website www.denationalebinnenmilieudagen.nl te lezen zijn.


Voorafgaand aan de eerder georganiseerde De Nationale Stralingsdag 2009 hebben wij ruim 300 aanmeldingen ontvangen via de online aanmelding op deze website. Ook heeft de landelijke media destijds zijn interesse getoond. Op vrijdagavond 14 mei 2009 is er op SBS6 Hart van Nederland ruimschoots aandacht geschonken aan De Nationale Stralingsdag 2009. Het belooft in 2016 weer een interessante dag te worden. Wij hopen ook u te mogen verwelkomen!

 

WAAROM DE NATIONALE STRALINGSDAG?

Wij omringen ons steeds meer met vele vormen van onnatuurlijke niet-ioniserende elektromagnetische straling. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een steeds toenemende hoeveelheid elektrische apparatuur die wij in onze directe leefomgeving hebben toegelaten. Een sterk stijgende groep mensen ervaart gezondheidsklachten door elektromagnetische straling die een relatie laten zien met specifieke elektrische apparatuur. Het is aan te bevelen om de (dagelijkse) hoeveelheid elektromagnetische straling in uw leefomgeving zo laag als mogelijk te houden. Tevens om dit door een ervaren meettechnicus (woon/werk/bouwbioloog) middels technische metingen zichtbaar te maken voordat u eventuele sanering, afscherming en of stralingsproducten gaat toepassen.

Vele mensen weten niet dat een standaard type draadloze DECT huistelefoon en/of draadloos modem in een gemiddelde woning of kantoor vele malen meer hoogfrequente elektromagnetische straling en velddichtheid ( uW /m2) realiseert dan door een GSM of UMTS zendmast in de buurt. Of dat een standaard type waterbed, verwarmingsdeken en/of elektrisch verstelbaar bed vaak vele malen meer laagfrequente elektrische veldsterkte (V/M) en/of wisselende magnetische veldsterkte ( nT ) afgeeft dan een nabij gelegen hoogspanningsmast. Dit geldt trouwens ook voor computers, printers en enige andere elektrische apparatuur. Er zijn nogal wat misstanden qua perceptie op dit gebied welke op De Nationale Stralingsdag zullen worden toegelicht.

Ook is het vaak heel eenvoudig om de dagelijkse stralingsbelasting sterk te verminderen door verantwoorde keuzes en het bewust omgaan met de elektrische apparatuur in uw leefomgeving. Daarnaast kunnen de maximale grenswaarden van elektromagnetische straling door zendmasten ook eenvoudig drastisch omlaag zonder dat wij dit in het gebruik van o.a. onze mobiele telefoons zullen hoeven merken. De verschillen in maximale grenswaarden wereldwijd zijn ook uiterst vreemd te noemen. Laat staan het verschil tussen de officiele grenswaarden en sommige advieswaarden.

Het onderbuikgevoel over de mogelijke biologische effecten van elektromagnetische straling blijkt bij veel mensen dan ook niet positief te zijn en neemt ook sterk toe. Dit mag vanzelfsprekend niet als bepalend gezien worden maar de historie leert ons dat wij dit ook niet zo maar mogen wegwuiven. Ook lijkt er een tendens te ontstaan dat zichtbare zendmasten en zichtbare hoogspanningsmasten invloed hebben op de economische waarde van onroerend goed.

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat er een relatie bestaat tussen elektromagnetische straling en gezondheidsklachten. Er zijn echter ook wetenschappelijke onderzoeken die het tegendeel laten zien. Er is een situatie ontstaan dat wetenschappers momenteel lijnrecht tegen over elkaar staan inzake de biologische effecten van elektromagnetische straling. Dit terwijl er nog weinig wetenschappelijke lange termijn (langer dan 20 jaar) effect onderzoeken zijn gedaan naar vooral de niet-thermische effecten van elektromagnetische straling. Een parallel met het langdurige traject van wetenschappelijke consensus over de effecten van asbest en tabaksgebruik mag daarbij gemaakt worden.

Er is nu reeds internationaal aangetoond dat er een persoonsafhankelijke elektrische allergie bestaat (EHS) en dat de mens gevoeliger is binnen een bepaald frequentiebereik. Ook laten laagfrequente modulatiesignalen op hoogfrequente draaggolven en hoogfrequente interferentie op laagfrequente signalen een verhoogd aantal biologische effecten zien. Daarnaast verschillen de vorm, pulsering en hoeveelheid van de huidige elektromagnetische straling sterk van de radiogolven voor het digitale tijdperk. Er is dus nog veel te onderzoeken terwijl wij redelijkerwijs niet meer zonder alle gemakken en essentiele functies van elektrische apparatuur kunnen.

Het praktisch hanteren van het Internationale Voorzorgprincipe is dan ook zeker op zijn plaats in deze tijd van wetenschappelijke onzekerheid over dit complexe onderwerp.


Op De Nationale Stralingsdag 2016 delen consumenten, bedrijfsleven en professionals hun dagelijkse praktijkervaringen met u voor bewuste keuzes in gezonde woon- , werk en leefomgevingen.

De Nationale Stralingsdag kent geen winstoogmerk en is er voor iedereen!


Group4Wellness organiseert onderstaande themadagen in een gelijke opzet;

De Nationale Binnenluchtdag (12 december 2016)

De Nationale Kunstlichtdag (13 december 2016)

De Nationale Stralingsdag (14 december 2016)

De Nationale Akoestiekdag (15 december 2016)

De Nationale Binnenmilieudag (17 december 2016)

 

EEN DOORLOPEND DAGPROGRAMMA

Woensdag 14 december (De Nationale Stralingsdag 2016)

13.30 uur: Ontvangst en netwerkmoment.
14.00 uur: Presentatie Leendert Vriens (Elektromagnetische velden en gezondheid).
14.45 uur: Pauze en praktijkdemonstratie.
15.00 uur: Presentatie Michiel Haas (Boek Elektrostress en gezondheid).
15.45 uur: Vragen aan de sprekers en afsluiting.
16.00 uur: Borrel en netwerkmoment.
16.30 uur: Einde.


Zaterdag 17 december (De Nationale Binnenmilieudag 2016 - kunstlicht, binnenlucht, straling en akoestiek)

12.30 uur: Ontvangst, thee/koffie en netwerkmoment
12.55 uur: Opening dagvoorzitter (Raymond Lescrauwaet)
13.00 uur: Binnenverlichting en gezondheid (Paul Settels - ELE)
13.45 uur: Reiniging en gezondheid (Rob de Graaf - TNOWC)
14.30 uur: Thee/koffie pauze, netwerkmoment en praktijkdemonstraties
15.00 uur: Elektrostress en gezondheid (Michiel Haas - NIBE)
15.45 uur: Geluid, akoestiek en gezondheid (Frans de Wolff - De Wolff Akoestiek)
16.30 uur: Afsluiting, alcoholvrije borrel + netwerkmoment
17.00 uur: Einde


 


DE SPREKERS

Professionele sprekers (adviseurs)

Michiel Haas (Wetenschapper)
Leendert Vriens (Wetenschapper)

DE ONDERWERPEN

Zendmasten, satellieten, hoogspanningsmasten, trafohuisjes, grondkabels, meterkasten, elektrische installaties, stopcontacten, draadloze telefoons, mobiele telefoons, draadloze laptops, draadloze modems, draadloze babyfoons , draadloze oproepsystemen, draadloze games, waterbedden, elektrisch verstelbare bedbodems, verwarmingsdekens, wekkerradio's, leeslampen, bureaulampen, spaarlampen, TL buizen, computers, beeldschermen, printers, televisies, adapters, voorschakel apparaten, netvoedingen, verlengsnoeren, netvervuiling etc.


PROFESSIONALS

Huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, therapeuten, preventie adviseurs, welzijnsconsultants , bouwbiologen, woonbiologen, werkbiologen, zorgverzekeraars, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, installateurs, aannemers, technische groothandelaren, elektrotechnische winkeliers etc.


DOELSTELLING

Bewuste keuzes maken voor gezonde woon- , werk- en leefomgevingen.

ORGANISATOR

Lescrauwaet Lifestyle & Environment BV / Group4Wellness Binnenmilieu & Welzijn

Ook organisator van:

De Nationale Binnenluchtdag , De Nationale Kunstlichtdag, De Nationale Akoestiekdag en De Nationale Binnenmilieudag


PARTNERS

Service-instituut VIBA Expo - De Woon/Werkbioloog binnenmilieu metingen Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE)

Evenementpartners:

Oosterberg Elektrotechnische Groothandel (Toeleverancier voor de installatiebranche met 20 vestigingen door heel Nederland)
Vastgoed Business School


MEDIAPARTNERS

Aanmelding als mediapartner kan direct via de aanmeldingsmogelijkheid op de website: www.denationalebinnenmilieudagen.nl

Er is een persruimte ingericht voor interviews. Ook zal er een persbericht verspreid worden.


LOCATIE

Service-instituut VIBA Expo, 1200 m2 gezonder bouwen, wonen, werken en leven
De Gruijterfabriek ,nabij Brabanthallen
Veemarktkade 8
5222 AE 's-Hertogenbosch
Tel: 073-6216943


KOSTEN

De entree is geheel GRATIS. De Nationale Stralingsdag 2016 wordt u aangeboden door Lescrauwaet Lifestyle & Environment BV, VIBA expo, De Woon/Werkbioloog en Group4Wellness Binnenmilieu & Welzijn.

Bij aanmelding voor 5 december is uw deelname gratis, daarna vragen wij euro 10.- (inclusief BTW).

Gaarne uw verplichte online aanmelding via de website: www.denationalebinnenmilieudagen.nl

Contante betaling aan de kassa bij binnenkomst. U ontvangt dan direct een betalingsbewijs.


INFORMATIE

Via de website www.denationalestralingsdag.nl of www.denationalebinnenmilieudagen.nl, per email: info@denationalestralingsdag.nl en/of telefonisch: Service-instituut VIBA Expo 073-6216943


UPDATES

Iedere zaterdag vanaf november t/m December. Alle wijzigingen voorbehouden.


De Nationale Stralingsdag is een beschermde naam. Alle rechten voorbehouden aan auteurs (Copyright 2009).