Klik hier voor online aanmelden!

BOEIENDE SPREKERS - INFORMATIEVE LEZINGEN - GRATIS ENTREE - INTERESSANT VOOR U EN UW RELATIES?


(AL GEWEEST) De Nationale Stralingsdag werd tussen 2008-2018 door Lescrauwaet BV georganiseerd bij de VIBA expo en in de Jaarbeurs als onderdeel van www.denationalebinnenmilieudagen.nl (AL GEWEEST)Dr. Leendert Vriens


Prof. dr. ir. Michiel Haas

DE NATIONALE STRALINGSDAG

Een themamiddag voor bedrijfsleven en professionals rondom het complexe thema radioactieve (ioniserende) en elektromagnetische (niet ioniserende) straling waar boeiende sprekers hun ervaringen met u willen delen. Het voornaamste doel van de dag is het delen van ervaringen voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk en leefomgevingen.

WAAROM DE NATIONALE STRALINGSDAG?

Wij omringen ons steeds meer met vele vormen van onnatuurlijke niet-ioniserende elektromagnetische straling. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een steeds toenemende hoeveelheid elektrische apparatuur die wij in onze directe leefomgeving hebben toegelaten. Een sterk stijgende groep mensen ervaart gezondheidsklachten door elektromagnetische straling die een relatie laten zien met specifieke elektrische apparatuur. Het is aan te bevelen om de (dagelijkse) hoeveelheid elektromagnetische straling in uw leefomgeving zo laag als mogelijk te houden. Tevens om dit door een ervaren meettechnicus (woon/werk/bouwbioloog) middels technische metingen zichtbaar te maken voordat u eventuele sanering, afscherming en of stralingsproducten gaat toepassen.

Vele mensen weten niet dat een standaard type draadloze DECT huistelefoon en/of draadloos modem in een gemiddelde woning of kantoor vele malen meer hoogfrequente elektromagnetische straling en velddichtheid ( uW /m2) realiseert dan door een GSM of UMTS zendmast in de buurt. Of dat een standaard type waterbed, verwarmingsdeken en/of elektrisch verstelbaar bed vaak vele malen meer laagfrequente elektrische veldsterkte (V/M) en/of wisselende magnetische veldsterkte ( nT ) afgeeft dan een nabij gelegen hoogspanningsmast. Dit geldt trouwens ook voor computers, printers en enige andere elektrische apparatuur. Er zijn nogal wat misstanden qua perceptie op dit gebied welke op De Nationale Stralingsdag zullen worden toegelicht.

Ook is het vaak heel eenvoudig om de dagelijkse stralingsbelasting sterk te verminderen door verantwoorde keuzes en het bewust omgaan met de elektrische apparatuur in uw leefomgeving. Daarnaast kunnen de maximale grenswaarden van elektromagnetische straling door zendmasten ook eenvoudig drastisch omlaag zonder dat wij dit in het gebruik van o.a. onze mobiele telefoons zullen hoeven merken. De verschillen in maximale grenswaarden wereldwijd zijn ook uiterst vreemd te noemen. Laat staan het verschil tussen de officiele grenswaarden en sommige advieswaarden.

Het onderbuikgevoel over de mogelijke biologische effecten van elektromagnetische straling blijkt bij veel mensen dan ook niet positief te zijn en neemt ook sterk toe. Dit mag vanzelfsprekend niet als bepalend gezien worden maar de historie leert ons dat wij dit ook niet zo maar mogen wegwuiven. Ook lijkt er een tendens te ontstaan dat zichtbare zendmasten en zichtbare hoogspanningsmasten invloed hebben op de economische waarde van onroerend goed.

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat er een relatie bestaat tussen elektromagnetische straling en gezondheidsklachten. Er zijn echter ook wetenschappelijke onderzoeken die het tegendeel laten zien. Er is een situatie ontstaan dat wetenschappers momenteel lijnrecht tegen over elkaar staan inzake de biologische effecten van elektromagnetische straling. Dit terwijl er nog weinig wetenschappelijke lange termijn (langer dan 20 jaar) effect onderzoeken zijn gedaan naar vooral de niet-thermische effecten van elektromagnetische straling. Een parallel met het langdurige traject van wetenschappelijke consensus over de effecten van asbest en tabaksgebruik mag daarbij gemaakt worden.

Er is nu reeds internationaal aangetoond dat er een persoonsafhankelijke elektrische allergie bestaat (EHS) en dat de mens gevoeliger is binnen een bepaald frequentiebereik. Ook laten laagfrequente modulatiesignalen op hoogfrequente draaggolven en hoogfrequente interferentie op laagfrequente signalen een verhoogd aantal biologische effecten zien. Daarnaast verschillen de vorm, pulsering en hoeveelheid van de huidige elektromagnetische straling sterk van de radiogolven voor het digitale tijdperk. Er is dus nog veel te onderzoeken terwijl wij redelijkerwijs niet meer zonder alle gemakken en essentiele functies van elektrische apparatuur kunnen.

Het praktisch hanteren van het Internationale Voorzorgprincipe is dan ook zeker op zijn plaats in deze tijd van wetenschappelijke onzekerheid over dit complexe onderwerp.


Op De Nationale Stralingsdag delen eindgebruikers, bedrijfsleven en professionals hun dagelijkse praktijkervaringen met u voor bewuste keuzes in gezonde woon- , werk en leefomgevingen.


Lescrauwaet BV organiseert onderstaande themadagen in een gelijke opzet;

De Nationale Binnenluchtdag

De Nationale Kunstlichtdag

De Nationale Akoestiekdag


DE ONDERWERPEN

Zendmasten, satellieten, hoogspanningsmasten, trafohuisjes, grondkabels, meterkasten, elektrische installaties, stopcontacten, draadloze telefoons, mobiele telefoons, draadloze laptops, draadloze modems, draadloze babyfoons , draadloze oproepsystemen, draadloze games, waterbedden, elektrisch verstelbare bedbodems, verwarmingsdekens, wekkerradio's, leeslampen, bureaulampen, spaarlampen, TL buizen, computers, beeldschermen, printers, televisies, adapters, voorschakel apparaten, netvoedingen, verlengsnoeren, netvervuiling etc.


PROFESSIONALS

Huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, therapeuten, preventie adviseurs, welzijnsconsultants , bouwbiologen, woonbiologen, werkbiologen, zorgverzekeraars, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, installateurs, aannemers, technische groothandelaren, elektrotechnische winkeliers etc.


DOELSTELLING

Bewuste keuzes maken voor gezonde woon- , werk- en leefomgevingen.

ORGANISATOR

Lescrauwaet BV

Ook organisator van:

De Nationale Binnenluchtdag , De Nationale Kunstlichtdag en De Nationale Akoestiekdag.


MEDIAPARTNERS

Aanmelding als mediapartner kan direct via de aanmeldingsmogelijkheid op de website: www.denationalebinnenmilieudagen.nl

Er is een persruimte ingericht voor interviews. Ook zal er een persbericht verspreid worden.INFORMATIE

Via de website www.denationalestralingsdag.nl of www.denationalebinnenmilieudagen.nl, per email: info@denationalestralingsdag.nl

De Nationale Stralingsdag is een beschermde naam. Alle rechten voorbehouden aan auteurs (Copyright 2009).